Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru Sorgulama
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 

      

SIRA

NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİ TAMAMLAMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

 

1.

 

 

Sözlü (Şifai) İmar Durumu

 

 

 

AYNI ANDA

 

 

2.

 

Yazılı İmar Durumu

 

Dilekçe

 

1 GÜN

 

 

 

3.

 

 

 

Resmi İmar Durumu

 

1-Dilekçe,

2- Tapu aslı ve fotokopisi,

3- Son 1 yıl içinde alınmış Aplikasyon Krokisi, 

4-Tapu Müdürlüğünden “Takyit” yazısı, 

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünden “Borcu Yoktur” yazısı, 

6- Vekâlet aslı ve fotokopisi.

 

 

 

 

1-5 GÜN

 

 

 

4.

 

 

 

Kat İrtifakı

 

1-Dilekçe,

2- Tapu fotokopisi ve ya Tapu Müdürlüğünden mülkiyet bilgisi,

3- Yapı Ruhsatı Fotokopisi,

4- Mimari Proje,

5- Bağımsız bölüm listesi

6- Vekâlet

 

 

 

 

1-5 GÜN

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Avan Proje Onayı ( Ön Tasdik Proje Onayı )

 

1-Dilekçe,

2- Aplikasyon Krokisi,

3- Tapu aslı

4- İmar Durumu,

5- Kot Kesit,

6- İnşaat İstikamet,

7- Muvafakatname ( Hisseli parseller için )

8- Vekaletname ( Takipli işlerde )

9- Cd

 

    

 

 

 

5-7 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Ruhsatı

 

1-Dilekçe,

2- Tapu,

3- Röperli Kroki,

4- İmar Durumu ( Son 1 yıla ait )

5- Kot Kesit

6- İnşaat İstikamet

7- Onaylı Vaziyet Planı ( Emsalli parsellerde )

8- Vekaletname ( Takipli İşlerde )

9- Muvafakatname ( Hisseli Parsellerde )

10-Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi ( Noterden )

11-Müteahhitlik Yetki Numarası (YAMBİS) ve Form 18

12-Yapı Sahibi ve Müteahhitin taahhütlerini içeren noter onaylı sözleşme

13-Şantiye Şefi Evrakları ( Taahhütname Form 6, Noter Onaylı Sözleşme, İmza Sirküsü )

14- Proje Müellif Taahhütnameleri ( Form 1 )

15-Noter Onaylı Proje Sorumluluk Beyanları ( Her İş İçin Ayrı Ayrı Düzenlenmiş )

16-Yapı Denetim Evrakları ( Sözleşme, Taahhütname, YİBF, İzin Belgesi, Denetçi Belgeleri, Form 7 )

17-Tapu Müdürlüğünden Takyit Cevabı

18-Yapı Kontrol Müdürlüğünden Numarataj Çıktısı

19-Ana Caddelerde ve Alemdağ Bölgesinde Uygulamaya Esas Renkli Dış Cephe Görünüşü

20-İski Belgesi

21-Projede Sığınak Varsa Sığınak Raporu

22-Yangın Merdiveni Varsa İ.B.B. İtfaiye Daire Başkanlığından Proje Onayı

23-Yıkım Belgesi ( Mevcutta Bina Olması Durumunda Aranacaktır. )

24- 4 Adet Mimari + Peyzaj Mimari Projenin İçinde Olacak ve 2 Adet Kanal Projesi, CD'leri ( İski, Yapı Denetim, Varsa Sığınak ve İtfaiye Onaylı, Kapakta Kazı Hesabı, M2 Cetveli ve Kat Planı Olacak )

25-Yapı Aplikasyon Projesi

26-Statik Proje (4 Takım)

27-Elektrik Tesisatı Projesi (4 Takım) , PTT (Zayıf Akım Tesisat Projesi 2 Takım, Doğalgaz )

28-Mekanik Tesisat Projesi (4 Takım) (Sıhhi - Kalorifer) (Binanın atık su çıkışlarının kanalizasyon sisteminde gösterilecektir.)

29-Isı Yalıtım Projesi (4 Takım)

30-Zemin İnceleme Raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Tadilat Yapı Ruhsatı

 

1-Dilekçe

2- En Son Alınan Ruhsat Fotokopisi

3- En Son Alınan Seviye Tespit Fotokopisi

4- Tapu Müdürlüğünden Güncel Malik Bilgisi ( Takyit )

5- Proje Müellif Değişikliği varsa Muvafakat ve Sorumluluk beyanı

6- Yapı Denetim Değişikliği varsa yeni Yapı Denetim evrakları

7- Bağımsız bölüm sayısında artış varsa İSKİ onayı

8- Projede sığınak varsa, yeri ve m2 değişikliği olmuşsa tekrar sığınak onayı,

9- Projede yangın çıkışı ve merdiveninde değişiklik olmuşsa tekrar itfaiye onayı alınacak

10-Vekaletname ( Takipli İşlerde )

11-Cd

12- Tadilat Projeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ( Yıkım Ruhsatı )

 

1-Dilekçe,

2-Tapu ( Hisseli Parsellerde Tüm Hissedarların )

3- İmar Durumu ( Son 1 yıla ait )

4- Vekâletname ( Takipli İşlemlerde )

5- Muvafakat name ( Hisseli Parsellerden Yıkım İçin Noter Tasdikli )

6- Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi ( Yıkım Taahhüdünü de İçerecek Şekilde Noterden )

7- Müteahhidin Ticaret Sicil Kaydı ( Son 1 Yıla Ait ), Yetki Numarası, Vergi Levhası, İmza Sirküsü, Sigorta Sicil No

8-Yapı Sahibi ve Müteahhidin Karşılıklı Taahhütlerini İçeren Noter Onaylı Sözleşme

9- Yıkımda Sorumlu Olacak İnşaat Mühendisi veya Mimarın Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı ve Büro Tescil Belgesi

10- Mevcut Binaya Ait Resim ( Bütün Cephelerden Yapının Çatısından Yola Kadar Tek Çekimde Gösterildiği ve Çerçeveleri Sökülmüş Haliyle )

11-Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telekom Kesme Yazıları

12-Tapudan Malik Bilgisi

13-Binanın mahallen tetkik edilerek boş olduğunu belgeleyen rapor veya muhtardan boş olduğuna dair yazı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 GÜN

 

9.

Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi

 

1-5 GÜN

 

10.

Vaziyet Planı Onayı

 

1-5 GÜN

 

 

11.

Geçici Ustalık Belgesi Düzenlenmesi

 

1-3 GÜN

 

12.

Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Onay İşlemi

 

1-3 GÜN

                                                                                                 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                                                      İkinci Müracaat Yeri:

Çekmeköy Belediye Başkanlığı                                                                     Çekmeköy Belediye Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü            

                                     

İsim:       Emre GENÇ                                                                                      İsim:     Fatih SIRMACI

Unvan:  İmar ve Şehircilik Müdürü                                                               Unvan: Başkan Yardımcısı

Adres:   Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah.                                               Adres:  Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah. 

Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL                                                 Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL      

Tel:       0 216 600 06 00                                                                              Tel:       0 216 600 06 00

Faks:     0 216 600 06 17                                                                             Faks:   0 216 600 06 17

E-Posta: imar@cekmekoy.bel.tr.                                                                 E-Posta: fatihsirmaci@cekmekoy.bel.tr.