Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru Sorgulama
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

Sıra No

HİZMET ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

4734 sayılı Kamu İhale Kanununca Şartname Satışı

 

*Şartname bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu

 

AYNI GÜN

2

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununca Sözleşme Yapılması

*4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin (a),(b),( c), (d), (e ) ve (g) bentlerinde sayılan belgeler

10 GÜN

*Sözleşme pulu tutarının ödendiğine dair tahsilat makbuzu

*Karar pulunun ödendiğine dair tahsilat makbuzu

*Kesin Teminat Mektunu veya Tahsilat Makbuzu

*KIK katılım payı tahsilat makbuzu 

3

Yüklenici İş Deneyim/ İş Bitirme/ İş Yönetme/ İş Denetleme/ İş Durum/ Alt Yüklenici İş Bitirme

*Ücret tarifesinde yer alan miktarın ödendiğine dair tahsilat makbuzu

3 GÜN

4

Ayedaş Kazı Ruhsatı

 *Ayedaş Kazı Ruhsat Formu

3 GÜN

 

5

Türk Telekom Kazı Ruhsatı

 *Türk Telekom Kazı Ruhsat Formu

3 GÜN

 

6

İski Kazı Ruhsatı

 *İSKİ Kazı Ruhsat Formu

3 GÜN

 

7

Kaldırım Uygunluk Belgesi

*Matbu Dilekçe

10 GÜN

*Çalışmayı gösteren 3 adet fotoğraf

*Ruhsat Fotokopisi (Temel Üstü Onaylı)

*İski Atıksu Kanal Bağlantısı Uygunluk Yazısı

*Parsele Ait Tapu Fotokopisi

*Vekaletname

8

Kırmızı Kot Başvurusu

*Dilekçe  

15 GÜN

*Tapu Örneği

*Röperli Kroki

*İmar Durumu

*İnşaat İstikamet Rölevesi

*Vekaletname

 

 

 

9

 

 

Teminat İadesi (Kaldırım)

*Makbuz Aslı (Veya gazete kayıp ilanı)

 

 

15 GÜN

*Vekaletname ( Teminat iadesini belirtir)

*Ruhsat Fotokopisi

*İskan Fotokopisi

*Tapu Fotokopisi

*Fotoğraf  3 adet

*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün  Mali 

  Hizmetler  Müdürlüğü.’ne yazısı

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                     İkinci Müracaat Yeri:

Çekmeköy Belediye Başkanlığı                                                 Çekmeköy Belediye Başkanlığı

Fen İşleri Müdürlüğü                                                   

İsim:    Sadirettin KARAARSLAN                                                     İsim:     Fatih SIRMACI

Unvan:Fen İşleri Müdürü                                                          Unvan: Başkan Yardımcısı

Adres: Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah.                              Adres:  Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah. 

Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL                    Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL      

Tel:       0 216 600 06 00                                                           Tel:       0 216 600 06 00

Faks:     0 216 600 06 35                                                          Faks:   0 216 600 06 35

E-Posta:  fenisleri@cekmekoy.bel.tr                                     E-Posta: fatihsirmaci@cekmekoy.bel.tr