Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru Sorgulama
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri İSKAN
İSKAN

            1) Dilekçe  

            2)Ruhsat fotokopisi           

            3)İş Bitirme tutanağı          

            4)Asansör İşletme Ruhsatı (Binada asansör varsa)    

            5)Isı Yalıtım Raporu           

             6)Sığınak Komisyon başkanlığından Sığınak Raporu         

            7)İtfaiye Müdürlüğünden İtfaiye Raporu          

            8)İski'den alınan Kanal Bağlantı Uygunluk yazısı(İskan için)          

            9)Bina cephelerini gösteren fotoğraf      

            10)Bina cephelerini gösteren fotoğraf    

            11)Bina cephelerini gösteren fotoğraf    

            12)Fen İşleri Müdürlüğünden alınan Bordür-Tretuvar yazısı            

            13)Enerji Kimlik Belgesi(2011 ve sonrası ruhsatlı yapılar için)        

            14)Kontür Gabari ve Röperli Kroki          

            15) Sgk İlişiksizlik Belgesi            

           16)Rıhtım Veraset Vergi Dairesinden alınan borcu yoktur yazısı

   

Hizmetin Tamamlanma Süresi:  1 AY