Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru Sorgulama
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kamu Hizmet Standardı Tablosu

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

Sıra No

HİZMET ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ/GÜN)

1

Sıhhi İşyeri Ruhsatlandırma Süreci

Başvuru/ Beyan Formu (RDM.FR.01),

Faaliyet alanlarına göre itfaiye muayene raporu

( RDM.FR.32)

Başkanlık Oluru (RDM.FR.29)

tapu fotokopisi, kira kontratı, emlak beyanı, vergi levhası, oda kaydı ve sicil tasdiknamesi.

kimlik fotokopisi, ustalık belgesi, sgk beyanı muvaffakatname gibi evrakların yanında kurumlardan istenen yazı ve raporlar

1

2

Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatlandırma Süreci

Başvuru/ Beyan Formu (RDM.FR.02), tapu fotokopisi, Ruhsat harcı dekontu kira kontratı, emlak beyanı, vergi levhası, oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, itfaiye muayene raporu                             ( RDM.FR.32), motor beyanı (RDM.FR.05) veya Kapasite raporu.

Kurumca gerekli görüldüğü hallerde faaliyet alanlarına göre kimlik fotokopisi, ustalık belgesi, sgk beyanı (harici form), muvaffakatname, işyerinin asayiş ve güvenlik durumu, işletme belgesi vb. görüş ve raporlar istenebilir)

5

3

Umuma Açık İşyeri Ruhsatlandırma Süreci

Umuma açık işyeri ilgililerinden başvuru/beyan formu (RDM.FR.01), ruhsat harcı dekontu tapu fotokopisi, kira kontratı, emlak beyanı, vergi levhası, oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, asayiş ve güvenlik uygunluk yazısı, Büyükşehir Belediyesi itfaiye raporu, muvafakatname ve mesafe krokisi istenir. Sgk beyanı (harici form), Umuma açık beyan formu (RDM.FR.06).

Çalışanlardan; kimlik fotokopisi, sağlık raporu ve sabıka kaydı istenir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir. (Yönetmeliğin 5. maddesinin son fıkrası)

30

5

Ruhsatlı İşyerlerinin Devredilmesi Süreci

Devir sözleşmesi, devredilen ruhsat iade, başvuru/beyan formu (RDM.FR.01-02), kira sözleşmesi, oda kaydı ve sicil tasdiknamesi, vergi levhasının sureti istenir.

Gerekli görüldüğünde sıhhi, g. Sıhhi ve umuma açık işyerinde istenen evraklar ilave edilebilir.

Sıhhı işyerleri için 1
Gayrısıhhilerde 5
Umuma açık yerlerde 30

 

6

Hıfz Süreci

Dilekçe, resmi yazılar, komisyon raporları, başkanlık oluru  (RDM.FR.29) ve geri bildirim yazısı.

7

İtfaiye Onay Süreci

Dilekçe

15

8

Şeffaf Mutfak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Denetim Süreci

Başvuru Formu (RDM.FR.35)

15-30 gün