Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru Sorgulama
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

2013 YILI ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

 

TAMAMLANMA

 

SÜRESİ

 

  

 

1

İş Deneyim Belgesi

1-Dilekçe

 

 

3 GÜN

 

2-İskanı alınmış yapılardan iskan ruhsatı fotokopisi,alınmamışsa İşbitirme Tutanağı fotokopisi ve Ruhsat Fotokopisi

 

3-İmza Sürküsü

 

 

 

2

Kot Kesit Belgesi- İnşaat İstikamet Rölevesi

 

3 GÜN

 

1-Tapu

 

2-Röperli Çap Aslı (Kadastro Müdürlüğünden)

 

3-Vekaletname

 

4-Muvafakatname (Hisseli yerler için)

 

5-İmar Durumu- 6)Vaziyet planı

 

 

 

 

 

3

 

 

Bedelsiz Yola Terk İhdas

 

1-Tapu

 

 

3 GÜN

 

2-Röperli Çap Aslı (Kadastro Müdürlüğünden)

 

3-Vekaletname

 

4-Muvafakatname (Hisseli yerler için)

 

5-İmar Durumu   6-Encümen Teklif folyesi

 

 

 

4

 

 

 İfraz, Tevhid 

 

1-Tapu

 

 

2-3 GÜN

 

2-Röperli Çap Aslı (Kadastro Müdürlüğünden)

 

3-Vekaletname

 

4-Muvafakatname (Hisseli yerler için)

 

5-İmar Durumu 6- Encümen teklif Folyesi

 

 

 

Numarataj 
(İş yeri için)

 

 

 

 

5 a)

 1- Dilekçe

 

1 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

Numarataj (Mevcut Binalara Adres Tespiti Yapmak İçin     )

 

 

1-Dilekçe

 

 

b)

2-Bina Beyannamesi

 

3 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

c)

 

 

Numarataj (Yapı Ruhsatı İçin)

 

1-Dilekçe

 

 

2-Mimari Proje

 

1 GÜN

 

3-Yıkım Ruhsatı

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Birlikte Vatandaşların Yazılı Taleplerinin Değerlendirilmesi

 

 

1-Yazı veya dilekçe

 

 

TALEBİN İÇERİĞİNE GÖRE 1-30 GÜN ARASI

 

 

 

7

 

 

%10 Hakediş(Proje İnceleme Bedeli)

 

 

 

 

 

7 İŞ GÜNÜ

 

1) Aplikasyon krokisi

 

2)Ruhsat Belgesi

 

3) İş yeri Teslim Tutanağı

 

4) YİBF Fotokopisi

 

5) Yerin Fotoğrafı

 

6) Personel listesi

 

7) Hakediş Raporları

 

8) Makbuz Fotokopisi(2 Nüsha)

 

9) Yapı denetim Sözleşmesi( 2 Nüsha)

 

10) Tahakkuka Esas Bilgiler

 

11) Damga Vergisi Dekontu(2 Nüsha)

 

 

 

8

 

 

%20 Hakediş & Temel Üstü

 

 

 

 

 

7 İŞ GÜNÜ

 

1) İski evrağı

 

2) Kontur gabari

 

3)  7 ve 28 günlük beton raporlari ( temel ve bodrum katlarinin )

 

4) Kalip demir tutanaklari

 

5)    Karot alinmişsa, karot alma tutanaği

 

6) İnşaatin fotoğrafi

 

7)    Bir önceki hakediş raporu

 

8) Ruhsat asli ( yapi denetim imzali olacak )

 

9) Makbuz fotokopisi(2 nüsha)

 

10)   Sgk işyeri bildirgesi

 

11)   İş yeri teslim tutanaği fotokopisi

 

12)    Çelik çekme deney raporu

 

13)   Personel listesi

 

14) Aplikasyon krokisi

 

15) 01.03.2012 ve sonrası yapı ruhsatlı inşaatlarda bodrum temel 

 

   inşaat yalıtımı(drenaj bohçalama fotoğrafları)

 

16 )Tahakkuka esas bilgiler

 

 

 

 

 

9

 

 

%60 Hakediş

 

 

 

 

7 İŞ GÜNÜ

 

  1) Bir önceki hakediş fotokopisi

 

  2) Binanin fotoğrafi

 

  3)7 ve 28 günlük beton raporlari ( tüm katlarin )

 

 4)Karot alinmişsa, karot alma tutanaği

 

 5) Yapi denetim makbuzu (2 nüsha)

 

 6) Personel listesi

 

 7) Tahakkuka esas bilgiler

 

 

 

10

 

 

%80 Hakediş

 

1)  Isi yalitim fotokopisi

 

 

 

7 İŞ GÜNÜ

 

2) Bir önceki hakediş fotokopisi

 

3)  Binanin fotoğrafi

 

4) Tahakkuka esas bilgiler

 

5) Yapi denetim makbuzu(2 nüsha)

 

6)   Personel listesi

 

 

 

11

 

 

%95 Hakediş

 

1) Fen işleri Yazısı

 

 

 

 

7 İŞ GÜNÜ

 

2)Binanın Fotoğrafı

 

3)Sıhhi Tesisat Kontrol Tutanağı

 

4) Elektrik Tesisatı Kontrol Tutanağı

 

5)Personel Listesi

 

6)İskana esas ön rapor 

 

7)Personel Sicil Bilgileri

 

8)Daha önce alınan tüm hakediş raporları ve makbuz fotokopileri

 

9)Tahakkuka esas bilgiler

 

10) Yapı Teslim tutanağı 

 

 

 

12

 

 

%5 Hakediş

 

 

 

 

7 İŞ GÜNÜ

 

1)İş Bitirme tutanağı 

 

2)İski den iskan alınmasında sakınca yoktur yazısı

 

3)Asansör var ise Asansör Ruhsatı

 

 4)Sığınak Raporu

 

5)Daha önce alınan tüm hakediş raporları ve makbuz fotokopileri

 

6)Ruhsat tarihi 2011 ve sonrası inşaatlarda Enerji Kimlik Belgesi

 

7)İtfaiye Raporu

 

8) Tahakkuka esas bilgiler

 

 

 

 

1) Dilekçe

 

 

 

 

2)Ruhsat fotokopisi

 

 

 

 

3)İş Bitirme tutanağı

 

 

 

 

4)Asansör İşletme Ruhsatı (Binada asansör varsa)

 

 

 

 

5)Isı Yalıtım Raporu

 

 

 

 

 6)Sığınak Komisyon başkanlığından Sığınak Raporu

 

 

 

 

7)İtfaiye Müdürlüğünden İtfaiye Raporu

 

 

13

İSKAN 

8)İski'den alınan Kanal Bağlantı Uygunluk yazısı(İskan için)

 

 

 

 

9)Bina cephelerini gösteren fotoğraf

 

 

 

 

10)Bina cephelerini gösteren fotoğraf

 

 

 

 

11)Bina cephelerini gösteren fotoğraf

 

 

 

 

12)Fen İşleri Müdürlüğünden alınan Bordür-Tretuvar yazısı

 

 

 

 

13)Enerji Kimlik Belgesi(2011 ve sonrası ruhsatlı yapılar için)

 1 Ay

 

 

 

14)Kontür Gabari ve Röperli Kroki

 

 

 

 

15) Sgk İlişiksizlik Belgesi  

 

 

 

 

16)Rıhtım Veraset Vergi Dairesinden alınan borcu yoktur yazısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Seviye Tespit

 

 

 

7 GÜN

 

1-Seviye Tespit Tutanakları

 

 

 

15

Basit Tadilat

1-Dilekçe

 

 

3 GÜN

 

2-Ruhsat Fotokopisi

 

3-Mevcut Binaya ait 1 adet yol cephesinden resim

 

4-Eğer bina ruhsatlı değil ise basit onarım harcı kesmek