Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru Sorgulama
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetleri Yapı Ruhsatı
Yapı Ruhsatı

 
1 ) Dilekçe                Dilekçe Örneği
2 ) Tapu
3 ) Röperli Kroki ( Güncel ) 
4 ) İmar Durumu ( Son 1 yıla ait ) 
5 ) İmar Durumu Emsalli Olan Parsellerde Onaylı Vaziyet Planı 
6 ) İnşaat İstikamet Rölevesi  
7 ) Kot Kesit Belgesi  
8 )Vekâletname ( Takipli İşlemlerde ve tüm proje müelliflerini içeren) 
9 )Muvafakatname ( Hisseli Parseller İçin Tüm Hissedarlardan Noter Tasdikli ve Gerekli Hallerde Komşu Muvafakatnamesi) 
10 )Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi Noterden, Müteahhidin Yetki Numarası ( YAMBİS ) ve Form 18 
11 )Yapı Sahibi ve Müteahhidin Karşılıklı Taahhütlerini İçeren Noter Onaylı Sözleşme 
12 )Şantiye Şefi Evrakları ( Taahhütname Form 6, Noter Onaylı Sözleşme, İmza Sirküsü ) 
13 )Proje Müellif Taahhütnameleri ( Form 1 ) 
14 )Noter Onaylı Proje Sorumluluk Beyanları ( Her İş İçin Ayrı Ayrı Düzenlenmiş ) 
15 )Yapı Denetim Evrakları ( Sözleşme, Taahhütname, YİBF, İzin Belgesi, Denetçi Belgeleri, Form 7 ) 
16 )Tapu Sicil Müdürlüğünden Takyit Cevabı  
17 )Yapı Kontrol Müdürlüğünden Numarataj Çıktısı 
18 )Ana Caddelerde ve Alemdağ Bölgesinde Uygulamaya Esas Renkli Dış Cephe Görünüşü  
19 )İski Belgesi  
20 )Projede Sığınak Varsa Sığınak Raporu 
21 )Yangın Merdiveni Varsa İ.B.B. İtfaiye Daire Başkanlığından Proje Onayı 
22 )Yıkım Belgesi ( Mevcutta Bina Olması Durumunda Aranacaktır. )  
23 )4 Adet Mimari + Peyzaj Mimari Projenin İçinde Olacak ve 2 Adet Kanal Projesi, CD'leri ( İski, Yapı Denetim, Varsa Sığınak ve İtfaiye Onaylı, Kapakta Kazı Hesabı, M2 Cetveli ve Kat Planı Olacak )  
24 )Yapı Aplikasyon Projesi 
25 )Statik Proje (4 Takım) 
26 )Elektrik Tesisatı Projesi (4 Takım) , PTT (Zayıf Akım Tesisat Projesi 2 Takım, Doğalgaz ) 
27 )Mekanik Tesisat Projesi (4 Takım) (Sıhhi - Kalorifer) (Binanın atık su çıkışlarının kanalizasyon sisteminde gösterilecektir.) 
28 )Isı Yalıtım Projesi (4 Takım) 
29 )Zemin İnceleme Raporu