2021 Yılı Ekim Ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı

       Çekmeköy Belediye Meclisinin 2021 yılı Ekim ayı Olağan I. Birleşim Toplantısı 04 Ekim 2021 tarihinde saat 15:00 itibariyle Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

         Gündeme ilişkin teklif maddeleri aşağıda belirtilmektedir.

         Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEME İLİŞKİN TEKLİFLER:

 1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 16.09.2021 tarihli ve E-68 sayılı "Muhtarlık Mevzuatları Konulu Eğitim Semineri" teklifinin görüşülmesi.
 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.09.2021 tarihli ve E-2773 sayılı "Sokak İsimlerinin Belirlenmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 3. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.09.2021 tarihli ve E-1205 sayılı "17.01.2014 t.t'li 1/1000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Notları Genel Hükümler 6.maddesinde yer alan orman yaklaşma sınırına ek hüküm getirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği İtirazı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 4. Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.09.2021 tarihli ve E-1206 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Reşadiye Mahallesi 813 No'lu Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 5. Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.09.2021 tarih ve E-1213 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Güngören Mahallesi 103 Ada 12 ve 13 Parsellere ait 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 6. Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.09.2021 tarih ve E-1214 sayılı "Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi 113 Ada 5 ve 6 sayılı Taşınmazlar ile 45 Ada 19 sayılı Taşınmaz ve Kadastral Boşlukta bulunan Yol Alanı ve Park Alanı'na ilişkin Plan Değişikliği" konulu teklifinin görüşülmesi.
 7. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2021 tarih ve E-2433 sayılı "2022 Yılı Bütçe Tasarısı ve 2023-2024 Yılları Bütçe Tahmini" konulu teklifinin görüşülmesi.
 8. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2021 tarih ve E-2434 sayılı "2022 Yılı Ücret Tarifeleri" konulu teklifinin görüşülmesi.
 9. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 30.09.2021 tarih ve E-299 sayılı "2022 Yılı Performans Programı Tasarısı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 10. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.09.2021 tarih ve E-974 sayılı "Çamlık B Tipi Mesire Yerinin Kiraya Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 11. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.09.2021 tarih ve E-975 sayılı "Reşadiye Mahallesi Güvercinlik C Tipi Mesire Alanı Sınırları İçerisinde Yapılacak Enerji Nakil Hattına Muvafakat Verilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
 12. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.09.2021 tarih ve E-976 sayılı "Hüseyinli Mahallesi 460 Parselin Satışı" konulu teklifinin görüşülmesi.
 13. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.09.2021 tarih ve E-977 sayılı "Merkez Mahallesi 148 Ada 18 Parsel Sayılı Yer Üzerinde Bulunan Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezinin İsimlendirilmesi" konulu teklifinin görüşülmesi.
Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

 

Güncelleme Tarihi : 4 Ekim 2021 Pazartesi

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.