Barşid (Fas)

Belediyeler arasında 21.11.2015 tarihine İyi Niyet Protokolü imzalanmış yapılan görüşmeler neticesinde, iki belediye arasındaki münasebetlerin daha da ileriye götürülmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunda karşılıklı mutabakata varılmıştır. Buna istinaden, belediye meclisinden 07.01.2016 tarihli ve 2016/5 sayılı meclis kararı alınmıştır. 11/04/2016 sayılı Bakanlık Onayı ile belediyeler arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmuştur.

Güncelleme Tarihi : 2 Nisan 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.