Bilgi İşlem Müdürlüğü

Uğur YILDIRIM
Bilgi İşlem Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
1200

E-posta:
uguryildirim@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
bilgiislem@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

     1987 yılı İstanbul doğumlu olan Uğur Yıldırım aslen Boluludur. Lise öğrenimini İstanbul Atatürk Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümünde yaptıktan sonra sırasıyla önlisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Bilgisayar teknolojisi ve Programlama, Lisans eğitimini ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinden bölümünden mezun olarak tamamladı.Halen Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne devam eden Uğur Yıldırım, İngilizce bilmektedir.

 

     Özel Sektörede birçok kurumda network ve sistem yönetimi projesi yürüten Yıldırım, 2013 yılında Çekmeköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Sistem Sorumlusu olarak göreve başladı.Görev aldığı yıllar içinde ISO 27001 BGYS kurulması, KVKK uyum projesi, Sistem Odalarının yenilenmesi, Sistem ve Ağ topolojilerinin yeniden tasarlanması, Web sitelerinin yenilenmesi ve güvenlik alanında birçok projede görev aldı. 2019 Aralık ayında Çekmeköy Belelediyesi Bilgi İşlem Müdürü olarak görevlendirilmiş olup halen bu görevi yürütmektedir.

 

      Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 • Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
 • Müdürlüğün ayniyat işlerini düzenlemek,
 • Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
 • İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında veri iletişim altyapısını ve network bağlantı hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak,
 • Müdürlükler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere intranet ve iç haberleşme sistemi oluşturmak,
 • Belediyede mevcut olan iç ve dış müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,
 • Müdürlüğün kadrosunu hazırlamak,
 • Müdürlüğün, Belediyenin iç ve dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel kuruluşlarla yazışmalarını yapmak,
 • Bilgisayarlar (PC), sunucular, yazıcılar, network cihazları ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Belediyenin iç ve dış müdürlüklerle bağlı kuruluşların tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların Bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanım (PC , yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak,
 • Sistemin teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyümesini sağlamak,
 • Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek,
 • Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
 • Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
 • Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak.
 • Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak, Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, mevcut verilerin yedeğini düzenli bir şekilde alarak güvenli bir ortamda saklamak,
 • Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,
 • Belediye internet web sitesi kurulmasını sağlayarak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini temin etmek. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak ve vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak üzere e-belediye sistemini kurmak ve geliştirmek.
Güncelleme Tarihi : 17 Eylül 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.