Bu kapsamda Çekmeköy Belediyesinde kurumsallaşmaya katkı sağlaması ve hizmetlerin daha etkin yönetilebilmesi amacıyla 2013 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş olup 2014 yılında gerçekleşen dış denetim sonucunda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır. 2016 yılında;

      ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine

      OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği,

      ISO 14001:2015 Çevre,

      ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti,

      ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği

     Yönetim Sistemleri de eklenerek Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kurulmuş olup 2017 yılında belgeleri alınmıştır.

   EYS kapsamında yapılan çalışmaları daha etkin yürütebilmek için tüm müdürlüklerde Birim EYS sorumluları görevlendirilmiştir. Söz konusu sorumlularla Yönetim Sistemlerinin etkinliğini artırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla belirli periyodlarla toplantılar yapılmakta ve sorumluların yetkinliğini artırmak amacıyla çeşitli eğitimler verilmektedir.

    Bunun yanı sıra EYS’nin etkinliğinin derecesini tayin etmek ve varsa hatalı kısımlarını tespit ederek gerekli düzeltici önlemleri almak ve iyileştirmeleri sağlamak üzere yılda en az 1 kez Belediye bünyesinde eğitilip yetkilendirilmiş iç tetkikçiler tarafından iç tetkik gerçekleştirilmektedir.

     Belgelerin devamlılığını sağlamak üzere belge geçerlilik süresi boyunca periyodik olarak TÜRKAK’tan akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşu tarafından her yıl dış tetkik gerçekleştirilmektedir.

Güncelleme Tarihi : 30 Temmuz 2021 Cuma

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.