Fen İşleri Müdürlüğü

Ahmet Selman ALBAYRAK
Fen İşleri Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
1500

E-posta:
ahmetselmanalbayrak@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
fenisleri@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

   Rize Çayeli doğumlu olan Ahmet Selman ALBAYRAK ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde yaptı. İş hayatına özel sektörde çeşitli projelerde yer alarak başladı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 • Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,
 • Kış şartlarında yolların açık tutulmasından, ana arterler, cadde ve kavşaklarda trafik akışını sürekli kılacak yol ve sürüş güvenliğini tesis ettirmek,
 • Trafik emniyeti için yatay-düşey trafik işaretlerini yapmak ve/veya yaptırmak, trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlamak,
 • UKOME-AYKOME kararlarını uygulamak ve/veya uygulatmak,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,
 • Fiziki çevre düzenlemeleri ( bordür-tretuar) ile ilgili işleri yürütmek, kentin altyapı ve yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılması,
 • Topluma çevre bilincinin aşılanmasında birimin üzerine düşen görevleri yürütmek,
 • Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanması ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması,
 • İnşaatların yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak, belediye sınırları içerisinde yağmur sularının halka zarar vermeyecek şekilde ıslahı için birimin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak, ,
 • Bu amaçla ızgara ve ilavelerinin yapılmasını, temizlenmesini ve seviyelerin ayarlanmasını sağlamak.
 • Belediye içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu sırada kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilmesini ve depolanması çalışmalarını yürütmek.
 • Müdürlüğümüzün hüküm ve tasarrufunda bulunan bütün taşınmazların envanterini tutmak ve devamlı şekilde güncelleştirmek,
 • Belediye mülkü taşınmazların gerektiğinde 5393, 2981, 3194 ve 2886 sayılı yasalarla belirli sınırlar içerisinde değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • 2464 sayılı BGK. 86. maddesi gereğince yol harcamalarına katılım iştirak bedellerini almak,
 • 91 ve 92 maddesi gereğince tahakkuk ettirmek,
 • 3194 İ.M.K. göre 23. Maddesi gereği yol katılım bedelini tahakkuk ettirmek.
 • Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda öncelik sırasına göre gereğinin yapılması ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
Güncelleme Tarihi : 30 Mart 2021 Salı

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.