İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Fatih YAZICI
İmar ve Şehircilik Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
1700

E-posta:
fatihyazici@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
imarsehircilik@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

   1982 Rize doğumlu olan Fatih Yazıcı Ondokuz Mayıs Üniversitesi inşaat mühendisliği fakültesinden 2001 yılında mezun olmuştur. İş hayatına özel sektörde çeşitli firmalarda yönetici olarak görev almış olup 2015 yılında Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Ruhsat Büro Şefi olarak göreve başlamıştır. 2019 yılında Çekmeköy Beledyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

    Evli ve iki çocuk babasıdır.

Belediyemiz hudutları içinde; insan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum yaşamını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla, ilgili yasa ve yönetmelikleri ile genelgeleri çerçevesinde; üst plan kararlarına uygun olarak, güncelleştirilmiş halihazır ve kadastral sınırları çizilmiş ayrıca onanlı yerleşime uygunluk amaçlı zemin etütlerinin de belirlendiği haritalar üzerine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine de dayalı olarak hazırlanıp onanan uygulama imar planını ilgili yasa ve yönetmelikler ve genelgeler doğrultusunda uygulamaktır. Ayrıca gündeme gelecek yeni yasal düzenlemelere uygun ilgili görevlendirmeleri de gerçekleştirmektir.

Güncelleme Tarihi : 17 Eylül 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.