Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Burak UZUN
Kentsel Tasarım Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

E-posta:
burakuzun@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
kentseltasarim@cekmekoy.bel.tr

a-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlık onayı ile 6306 sayılı kanuna göre Riskli Alan ve Rezerv Konut alanlarının kentsel tasarım projelerini yapmak veya yaptırmak.
b- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen alanlara kentsel tasarım çalışması yapmak veya yaptırmak.

Uygulama ve işlemlerin yukarıda gösterildiği şekilde yapılması ile  müdürlüklere ait iş ve işlemlerinin yürütülmesinde Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve müdürük personelinin sorumluluğunda olmak üzere hizmetlerde aksamaya mahal verilmemesi ve kamu hizmetinin hukuka uygun, verimli ve etkin yürütülmesi konusunda bundan sonraki işleyişin bu doğrultuda yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Güncelleme Tarihi : 8 Haziran 2021 Salı

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.