Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Fatih KESKİN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
1900

E-posta:
fatihkeskin@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
kultursosyal@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

   1979 Yılında doğdu. Orta öğrenimini Erzincan’da, Yüksek Öğrenimini Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi.

  İş Hayatına özel bir Katılım Bankası bünyesinde başladı. Daha sonra sırasıyla Ticaret faaliyetlerinde bulundu ve özel sektörde Yönetici konumlarında çalıştı.

   2011-2014 yılları arasında Üsküdar Belediyesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü yaptı. Kamu ve özel sektör çalışma hayatında birçok projede aktif rol aldı.

    Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü görevi yapmıştır. 

    Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görevlendirilen Keskin evli ve 3 çocuk babası.

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

a)   Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Çekmeköy sınırları içerisinde ve gerektiğinde Çekmeköy sınırları dışında sosyal, kültürel, eğitici, bilimsel, tarihi ve sanata yönelik her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunur.

b)   İlçe halkının kentlileşmesi ve yaşadığı ilçeye aidiyet duygularının güçlendirilmesi amacıyla kent kültürüne uygun festival, şölen, şenlik vb. etkinlikler düzenlemek,

c)   Sinema, konser, tiyatro gibi görsel ve işitsel sanatların her branşına ilişkin etkinlikler yapmak,

ç)   Meslek, hobi, sanat, el becerileri ve okul derslerine takviye kursları düzenleyerek bölge halkının daha donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlamak,

d)   Geleneksel ve modern sanatların her türüne ilişkin sergiler açmak,

e)   Dünya ve ülke gündemine, sosyal ve ekonomik hayata, önemli gün ve gecelere, edebi, siyasi ve tarihsel vb. konulara ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde paneller ve sempozyumlar düzenlemek,

f)   Gündem, sosyal hayat, spor, edebiyat, felsefe, tarih, kişisel gelişim, teknoloji vb. alanlara ilişkin, alanında uzman kişilerin seminer ve konferans vermelerini sağlamak,

g)   Her yaş grubuna okumayı sevdirmek ve okuma bilinci vermek amacıyla projeler hazırlamak, kütüphaneler kurmak, okuma salonları açmak, kitap fuarları düzenlemek vb. faaliyetler gerçekleştirmek,

ğ)   Her yaş grubu için kültür merkezleri, bilgi evleri, internet salonları, bilim merkezleri, gençlik merkezleri açmak, işletmek ve bu konsepte uygun projeler hazırlayıp bu projeleri hayata geçirmek,

h)    Resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliği yaparak eğitim, kültür, sanat, sosyal içerikli programlar, yarışmalar ve projeler hazırlamak yarışmalarda başarılı olanları ödüllendirmek,

ı)   Tarih ve kentlilik bilinci amacıyla İstanbul içi ve İstanbul dışına kültür gezileri düzenleyerek bu gezilere katılımı sağlamak ve bu hizmeti rehberler nezaretinde sunmak,

i)    Milli ve dini günleri, özel gün ve haftaları kutlamak, bu günlerde halkın katılımının sağlanacağı etkinlikler düzenlemek,

j) Alkol, sigara, kumar, fuhuş, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan toplumun tüm kesimlerini, özellikle gençleri, korumak amacıyla yayınlar ve programlar yapmak, bu amaca uygun platformlar oluşturarak sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve bu amaca matuf sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,

k) Şair, yazar, bilgin, mütefekkir, din alimi, politikacı gibi toplum nezdinde önemli yere sahip kişileri anmak, bu kimselerin düşüncelerinin, şiirlerinin, öğretilerinin ele alınacağı programlar düzenlemek,

l) Çekmeköy’de yer alan tarihi, kültürel ve turistik eserlerin kimlik bilgilerini sesli ve görüntülü cihazlara kaydedilmesini sağlamak, ilçenin tarihinin, sosyal dokusunun, coğrafi yapısının, bitki örtüsünün, araştırılmasına ilişkin her tür bilimsel çalışmayı yapmak ve ortaya çıkan bilgileri/eserleri, matbu ve dijital ortamda yayımlamak,

m) Belediye faaliyetlerinin tanıtımının yapılması amacıyla afiş, billboard, broşür, dergi vb. çalışmaları yapmak,

n) Müze kurulması için gerekli çalışmalar yapmak,

o)  Belediyenin hizmet amacıyla inşa ettiği bina, kültür merkezi, bilgi evi, eğitim merkezi, park vb. yerlerin açılış ve temel atma töreni için gerekli hazırlıkları yapmak ve açılışı gerçekleştirmek,

ö) Hizmetlerin gerçekleşmesi için hizmet alımı ve ihaleler için gerekli teknik şartnameyi hazırlamak, gerektiğinde ihale ve hizmet alımı işlemlerini gerçekleştirmek,

p)  Müdürlüğün resmi evrak iş ve işlemlerini, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan, performans ve bütçe çalışmalarını yürütmek,

r) Kamu kurumları, eğitim kurumları ve STK’larla işbirliği yaparak gazete, dergi vb. yayınlar çıkarmak,

s) Ramazan ayında ilçe halkının katılımının sağlanacağı sosyal, kültürel, sanatsal ve dini içerikli etkinlikler düzenlemek, mahalle sakinlerine iftar vermek,

ş) Hizmetlerin tanıtımı için başkanlığın uygun gördüğü promosyon malzemelerini yaptırıp dağıtmak,

t) Eğitim, kültür ve sanatın ilçe halkına daha kolay ve pratik ulaşmasını sağlamak amacıyla interneti ve teknolojik cihazları kullanmak ve bu amaca uygun projeleri desteklemek

u) Kütüphanelerden daha fazla faydalanabilmek amacıyla dijital kütüphane kurma çalışmaları yapmak, belediyeye bağlı kütüphaneleri ulusal ve uluslararası kütüphanelere üye yapmak

Güncelleme Tarihi : 18 Eylül 2020 Cuma

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.