Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Müdürlük Görevleri

a) Hizmet Binalarının Küçük Bakım, Onarım ve Temizliği
b) Hizmet Binalarına İlişkin Abonelik İşlemleri
c) Hizmet Araçlarının Takip ve Kontrolü
ç) Hizmet Araçlarının Akaryakıt ve Yağ İşlemleri
d) Sarf Malzemesi Temini ve Dağıtımı
e) Makine İkmal ve Onarım İşleri
f) Yemekhane İşlemleri
g) Personel Servis İşleri
ğ) Sivil Savunma Hizmetleri
h) Sosyal/Kültürel Tesislerin İşletilmesi
ı) Mesire Alanlarının İşletilmesi
i) Nikâh Sarayının İşletilmesi
j) Kapalı Pazar Yerinin İşletilmesi
k) Hizmet Binalarının Kablolu ve Kablosuz İletişim, Elektrik Sistemlerinin Kurulması
l) Belediye İştiraki İle İlgili İşlemler

Dökümanlar