Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Müdürlük Hizmetleri

Satınalma Hizmetleri: Belediyemiz ihtiyacı olan sarf malzemelerinin 4734 sayılı K.İ.K. 22.maddesinin (d) bendine göre temini.

İhale Hizmetleri: Belediyenin İhtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı K.İ.K. ilgili maddelere göre temini.

Araç Destek Hizmetleri: Birimlerin ihtiyaçlarına ilişkin araç kiralama yapılarak birimlere hizmet verilmektedir.Ayrıca vatandaşın talebine göre (düğün,nişan,cenaze,organizasyon vs.) araç hizmeti verilmektedir.

İdari İşler: Belediye başkanlığımıza personelin yemek dağıtım temini,personele servis hizmetlerinin sağlanması ile belediyeye ait telefon,elektrik,su,doğalgaz vb. tesisatlara ilişkin abonelik işlemleri ve faturaların takibi yapılmaktadır.Belediye başkanlığımız ek hizmet binalarına tadilat,tamirat,boya,bakım,onarımları yapılmaktadır.
Belediye başkanlığımızın tüm hizmet binalarının temizliği malzeme alımı yapılarak ve personel hizmet ihaleleri yapılarak temizlik hizmetleri sağlanmaktadır.

Dökümanlar