Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müdürlük Faaliyetleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince 2016 Yılında Kurumumuzda  iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için Risk Analizi, Acil Durum Planı ve Eğitim hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)’den yürütülmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği (Risk Analizi-Acil Durum Planı-Eğitim) hizmeti satın alınmıştır.

Bu kapsamda Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gereği daha önce oluşturulan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” revize edilmiş olup, söz konusu kurulda görevli üyelere konuyla ilgili eğitimler verilmiştir.

Belediyemizde  İşletme Hizmeti Alımı İhalesi kapsamında görev yapan personellere İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın Eğitimi ve İlk Yardım  eğitimleri verilmiştir.

6331 sayılı kanun gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İSG Katip uygulaması üzerinden iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi atanmıştır. 

Müdürlükler bazında İş Sağlığı ve Güvenliği birim sorumluları belirlenerek, görev tanımları tebliğ edilmiş, konuyla ilgili eğitimler verilerek, uygulama toplantıları düzenlenmiştir.

İşletme Hizmeti ihalesi kapsamında çalışan personeller  arasında yapılan seçimle,  çalışan temsilcileri seçilmiştir.

Acil Durum Planı hazırlanarak,  acil  durum ekipleri belirlenmiş, yangınla mücadele ve ilk yardım eğitimleri verilmiştir.

Belediyemize ait binalarda  36 kere saha denetimi yapılmış olup,  tespit edilen eksiklikler,

ilgili müdürlüklere üst yazı ile bildirilmiştir.

2016 yılı Ekim ayına kadar toplam 12 adet binada risk değerlendirmesi yapılarak,  risk değerlendirmeleri  %57 oranında tamamlanmıştır.

İlgili yasa gereği Belediyemiz Merkez Binasında 14 Nisan 2016  tarihinde haberli alarm tahliye tatbikatı, 24 Kasım 2016 tarihinde ise habersiz alarm tahliye tatbikatı yapılmıştır.

 

Devlet memurlarının  Temmuz 2016 tarihinde kapsama dahil edilmesiyle, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ataması  yapılmış, 2016-2017  yılı Çalışma ve Eğitim Planları hazırlanmış, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık taramaları yapılmıştır.

 

                       Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği  Yönetim Sistemi OHSAS-18001 altyapısı hazır olup;  belgelendirme faaliyetlerine başlanmıştır.

 

 1. Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

    Belediyemiz personellerinin eğitimlerine yönelik çalışmalara esas teşkil etmesi amacıyla müdürlüklerden gelen talepler üzerine Kurum personeline verilecek olan eğitim konuları belirlenerek “2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı” kapsamında eğitimler yapılmıştır.  Bu kapsamda;


1-Yönetici personeller tarafından verilecek eğitimler
2-Hizmet İçi Eğitim ihalesi kapsamında verilecek eğitimler

olarak 2 bölümde yapılması planlanmıştır.
 

1-Yönetici Personeller Tarafından Verilen Eğitimler

 • Eğitim Adedi                         : 11
 • Eğitim Saati                           : 30
 • Katılım Sayısı                        : 305

2-Hizmet İçi Eğitim İhalesi Kapsamında Verilen Eğitimler

 • Eğitim Adedi                         : 12
 • Eğitim Saati                           : 69
 • Katılım Sayısı                        : 542

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ                     : 99 Saat        

KATILAN PERSONEL SAYISI              : 847 Kişi

Ayrıca diğer kurumların yapmış oldukları 15 adet eğitim semineri ve sempozyuma müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda toplamda 73 personelin görevlendirilmesi yapılarak katılımı sağlanmıştır.

26 Eylül – 2 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Akıllı Bina Sistemleri (İSAF) fuarına 2 personel, 16 Kasım 2016 tarihindeki 35. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarına 24 personel,  8. Uluslararası Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarına 4 personelimizin katılımı sağlanmıştır.

Gerek kurum içi gerekse kurum dışı eğimlerde personellerimize kişi başı 9:30 dk süreyle eğitim verilmiştir.

 

 1. Staj İşlemleriyle İlgili Faaliyetler

            3308 Sayılı Kanun gereğince Kurumumuzda staj yapmak isteyen öğrencilerle ilgili başvurular Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmış olup, konu hakkındaki sayısal veriler aşağıya çıkartılmıştır.

Tablo 20: Staj İşlemleri

STAJ İŞLEMLERİ

2014 YILI

2013 YILI

2016 YILI

Adet

Adet

Adet

Staj Müracaat Sayısı

155

152

214

Kabul Edilen (Lise)

68

62

66

Kabul Edilen (Üniversite)

87

90

148

Kabul Edilmeyen

-

-

-

İptal Edilen

-

-

1

 

2016 yılında staj müracaat sayısında önceki yıla oranla artış olduğu görülmekte olup, stajyer olarak alınan lise öğrencilere beyaz üniforma uygulamasına 2016 yılında da devam edilmiştir.

 1. Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılan Personellere İlişkin Faaliyetler

Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan ve 01.01.2016 ile 31.12.2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan “İşletme Hizmeti Alım İşi” kapsamında birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda personel görevlendirmesi, istihdam edilen personelin tüm özlük işlemleri ile  ihaleye ilişkin hak ediş işlemleri birimimizce yürütülmektedir. 

Ayrıca diğer birimlerin yapmış olduğu personel hizmet alımı ve iş hizmet alımı kapsamında görev yapan personellerin yıllık izin işlemleri yine Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.

 1. Müdürlüğün Diğer Faaliyetleri

1- Belediyemiz emrinde görev yapan memur personellerin aylık olarak Toplu Terfi işlemleri ile intibak işlemleri yapılmaktadır.

2- Belediyemiz memur personellerin “Dolu-Boş Kadro” durumları ile tüm personele ilişkin “Kamu İstihdamı” cetveli 3 aylık periyotlar halinde Kaymakamlık Makamına gönderilmektedir.

3- Memur personellerin yıllık izin ve hastalık raporlarına ilişkin “Puantaj Cetvelleri” hazırlanarak aylık olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir.

4- 2003/46 sayılı Başbakanlık  Genelgesinin   1’inci maddesi gereği özelleştirme ve yeniden yapılandırma sebebiyle Devlet Personel Başkanlığı’na ataması teklif edilen personel olup olmadığına dair rapor  her ayın ilk haftası Çekmeköy Kaymakamlığına gönderilmektedir.

5- 4904 sayılı Kanunun 21’inci maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında bilgi istenildiğinden; Belediyemize ait Aylık İşgücü Çizelgeleri İş-Kur’un internet sitesi üzerinden doldurularak bilgi verilmektedir.

6- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca olası afetlerde ülke çapında hasar tespit çalışmalarına katılacak Teknik Personel Envanteri için Belediyemizde görev yapan inşaat mühendisi, mimar ve inşaat teknikerlerine ait bilgileri içeren  Hasar Tespit Teknik Personel Envanteri”  her yılın Ocak ve Haziran ayında  İstanbul Valiliği  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.

7- Memur, sözleşmeli ve işçi personelin ilgili birim amiri tarafından performansının ölçülmesi amacıyla “Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu” hazırlanarak müdürlüklere gönderilmektedir.

8- Müdürlüğümüzce kullanılan “Personel Devam Kontrolü” sistemi ile  SAYSİS Otomasyon Programı arasında entegrasyonla tüm personelin giriş çıkış saatlerinin Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerince tek sistem üzerinden takip edilmesi sağlanmaktadır.

 

Dökümanlar