Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müdürlük Görevleri

a) Personel (Memur, İşçi, Sözleşmeli, Hizmet Alımı) Özlük İşlemleri
b) Norm Kadro Çalışmaları
c) Atama, Nakil ve Görevlendirme İşleri
ç) İş Sağlığı ve Güvenliği
d) İşyeri Hekimliği
e) Belediye Personelinin Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Programlarının Yürütülmesi
f) Kurumun Personel Hizmet Alım İhalesi İle İlgili İş ve İşlemler

Dökümanlar