Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdürlük Faaliyetleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü  gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürütür.

Dökümanlar