Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Müdürlük Görevleri

a) Belediyemiz İle Muhtarlar Arasında Koordinasyonu Sağlamak,
b) www.muhtar.gov.tr Adresi Üzerinde Oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi Üzerinden Belediyemize Gelen Talep, Şikayet ve Önerileri Sisteme Kaydederek Koordine Etmek, Sistem Üzerinden Üç Ayda Bir Rapor Hazırlamak
c) 5393 Sayılı Yasanın 9’uncu Maddesi Gereği Yürütülecek İş ve İşlemler

Dökümanlar