Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Plan ve Proje Müdürlüğü Müdürlük Hizmetleri

Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında hizmet sunumu olarak ortaya koyduğu faaliyetler;

Planlama Hizmetleri

  • İmar planı yapmak ve yaptırmak
  • İmar planı değişikliklerini yapmak ve teklifleri değerlendirmek
  • İmar planları ile ilgili her türlü yazışmayı yapmak
  • Kurumlar arası ilişkileri yürütmek
  • Vatandaşların planla ilgili taleplerini değerlendirmek

İmar Uygulama Birim Hizmetleri

  • Vatandaşların ilgili taleplerini değerlendirmek
  • 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uyarınca parselasyon planları yapmak, yaptırmak, bu çalışmaların arazi ve büro kontrollerini yapmak.
  • Parselasyon planlarını imar uygulamalarına ilişkin itirazları Belediye Encümenine sunmak.
  • Onaylanan parselasyon planının ortak veri tabanına işlenmesi.
  • Önceden kalma ipotekleri tahsil etmek, ya da talep halinde terkini sağlamak.
Dökümanlar