Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Müdürlük Görevleri

a) Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Koordine Edilmesi
b) İç Kontrol Sistemi
c) Dış İlişkiler Hizmeti (Kardeş Şehirler, Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programları vb.)
ç) Proje Takip Hizmeti (Dış Finansman ve Hibe Projeleri Takibi)
d) İSO Yönetim Sistemleri ve Ulusal Standartlar
e) Kent Bilgi Sistemi
f) İlçemiz Dahilinde Bulunan Site Yönetimleri ile Belediyemiz Arasındaki İlişkilerin Koordinasyonu/Yönetimi
g) Bilgi Yönetim Sistemleri ve Kamuoyu Araştırmaları
ğ) Kurumsal Organizasyon, Kurumsallaşma, Kurumsal Gelişim İşleri

Dökümanlar