Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdürlük Hizmetleri

1- Evsel Atıkların Toplaması: Belediye sınırlarımız içinde çöpler günlük olarak toplanmaktadır. Eski Çekmeköy ve Taşdelen Belde sınırlarındaki tüm mahallelerden ve Ekşioğlu Mahallesi’nin Şile yolu  güneyinde kalan kısmı geceleri(saat19:00’dan sonra), diğer yerlerden ise gündüzleri toplama yapılmaktadır.
Site şeklinde olan yerleşim yerlerinin; kendi özel mülkleri içerisinde, kapısı cadde veya sokağa bakan çöp konteyner yeri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca geri kazanılabilecek ambalaj atıklarının çöpe karıştırılmadan ayrı konteynerde biriktirilmesini sağlamalıdırlar.Müstakil apartman veya evler çöplerini, çöp toplama zamanına uygun olarak, poşet içinde veya kendileri tarafından temin edecekleri çöp kovasıyla birlikte kapılarının önüne çıkarmalıdırlar. 

 2- Çim, Dal ve Tadilat Atığı Toplanması: Çim ve dal atıkları ile çuvallı moloz ve tadilat sonucu oluşan atıkların Belediye Meclisimizce onaylanan ücret tarifesine göre toplanmaktadır.

 3-Pazar Yerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması:İlçemizde haftada 13 yerde semt pazarı kurulmaktadır. Pazar yerleri ,esnafın tezgâhını topladığı saatte çalışmaya başlanarak, atıkların toplanması, süpürülmesi ve yıkanması suretiyle temizlenmektedir.

4- Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Makineleriyle Süpürülmesi:Cadde ve sokaklarımız ile okul, ibadethane ve resmi kurum binaları  çevreleri ile meydanlar vakumlu süpürge araçları ile süpürülerek temizlenmektedir.

5- Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması:Müdürlüğümüz, 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği bölgemizde ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak İlçemizde her gün toplanmaktadır. İlçe sınırlarında toplama işlemi ambalaj atıkları konteynerleri, ambalaj atık kutuları ve talebe istinaden kapıdan toplanmaktadır. Cam atıkları da ambalaj atıkları dahilindedir fakat ayrıştırma aşamasında zarar verdiği için cam konteynerlerde diğer ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanmaktadır.

6- Bitkisel Atık Yağlar:06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık bitkisel yağların, çevreye zarar verecek biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak, alıcı  ortama verilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bilinçsizce lavabo giderlerine dökülen atık bitkisel yağlar, su ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. Atık bitkisel yağların bir litresinin suya karışması bir ton suyun kirlenmesine sebep olmaktadır. Bitkisel atık yağlar İlçemizde lisanslı firma tarafından toplanmaktadır ve toplama işlemi muhtarlıklar, Kültür Merkezleri, Okullar, Belediye Hizmet Binaları’mız ve sitelerde bulunan bidonlar ile yapılmaktadır. Bunun yanında talebe istinaden kapıdan toplama da yapılmaktadır.

7- Atık Pillerin Toplanması:31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık pillerin çöplerden ayrı olarak toplanması gerekmektedir.
TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile imzalanan protokol kapsamında atık piller, çevre ve insan sağlığına etkilerinden dolayı diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Okul, Kültür Merkezleri, Site, Kamu kurum ve kuruluşlar, siteler vb. yerlerden iç mekan kutuları ile toplama yapılmaktadır.

8- El Süpürgesiyle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi:Cadde ve sokaklarımız, kirlenmenin ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler öncelikli olmak üzere, periyodik olarak süpürülerek temizlenmektedir.

 9-Evsel Tekstil Atıklarının Ayrı Toplanması:Vatandaşlarımızın kullanımı sonrası artık ihtiyaç duymadığı veya kullanılamayacak derecede tahrip olmuş giysi ve ayakkabı gibi tekstil ürünleri ilçemiz sınırlarında bulunan tekstil kumbaraları ile toplanmaktadır. Kumbaralara kullanılmış tüm giysi (şapka, kazak, t-shirt, iç çamaşırı, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik, bot v.b) ve diğer tekstil ürünleri (battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu v.b) atıkları tekrar kullanıp/ geri dönüşüm ile değerlendirilmektedir.

10- Elektronik Atıkların Toplanması:22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereği İlçemizde diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Toplama işlemi iç mekan kutuları ve talebe istinaden kapıdan yapılmaktadır.

11- Çevresel Gürültü Denetimleri2872 sayılı Çevre Kanunun 14. Maddesi ve 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Çekmeköy İlçe sınırları içinde gürültü denetimi, şikayetlerin değerlendirilmesi ve idari yaptırım uygulama yetkileri Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan Belediye’mize devredilmiştir. Bu kapsam da müdürlüğümüze gelen her türlü gürültü şikayetleri (endüstri, ulaşım, işyeri, eğlence v.b.) değerlendirilmektedir.

Gelen şikayetle ilgili bölge sorumlusu teknik eleman gürültü şikayetinin yoğun olduğu zamanda şikayet mahallinde Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli ölçümleri gürültü ölçüm  cihazı ile yapmakta, ölçülen gürültü düzeyi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirmektedir.

 12-Sıfır Atık Projesi:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' projesi; İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılması konularını kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ve hedefidir.

Sıfır Atık Projesi, 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilecektir. Sıfır Atık Projesi’nin 2018 itibariyle aşamalı olarak;

-Kamu kurumlarında,

-Terminallerde (havaalanı, otogar, tren garı vb.),

-Eğitim kurumlarında (üniversite, okul vb.),

-Alışveriş merkezlerinde,

-Hastanelerde,

-Eğlen-dinlen tesislerinde (otel, restoran vb),

-Büyük iş yerlerinde uygulanması ve

2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Çekmeköy Belediyesi’ne ait 18 binada iç mekan atık kutuları ve bilgilendirme afişleri personelin kolay ulaşabileceği noktalara yerleştirildi.

Toplanan atıklar (mümkün olduğunca tartılarak toplanıp) geçici depolama alanında depolanıp, değerlendirilebilir atıklar lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderimi sağlanıyor.

Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında, küçük elektronik atıkkağıtplastikmetal, atık ilaç, atık pil ve bitkisel atık yağ olmak üzere 7 atık çeşidi  için 7 ayrı haznesi olan Mobil Atık Merkezi İlçemiz sınırları dahilinde belirlenen noktalara yerleştirilmiştir. Amacımız kaynağında ayrı toplanan atıkların diğer atıklar ile karıştırılmadan çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi ve geri kazanıma/bertarafa gönderilmesidir.

13-Teknik Geziler: İlçemizde bulunan eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda kağıt fabrikası, ambalaj atığı ayırma tesisi, atıksu-içme suyu arıtma tesisleri, evsel atık depolama sahalarına teknik geziler düzenlenmektedir.

14-Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereği İlçemizde bulunan atık lastikler Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan Lisanslı  LASDER Firmasına teslim edilmektedir.

15-Çevre Denetim Çalışmaları: İlçemiz sınırlarındaki konut ve işyerleri faaliyetlerinin çevreye zarar vermesini engellemek amacıyla Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında denetlenmesi hizmetleri ve ayrıca vatandaşlardan gelen çevre ile ilgili şikâyetler doğrultusunda uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmaktadır.

16-Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Denetimi: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hava kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri vb. yerleri denetlenerek kontrolleri yapılmaktadır.

17-Koku Kirliliğinin Kontrolü ve Denetimi: Koku oluşturan emisyonların kontrolü hakkında Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak koku kirliliğine neden olan işetme, tesis, işyerleri vb. yerleri denetlenmektedir.

18-Çekmeköy Belediyesi sınırları dahilin de imar planında park, bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerler, refüjler, meydanlar gibi kamusal alanların etüt, proje, detay planları, imalat ve bitkilendirme iş ve işlemleri yapılmaktadır.

19-Çekmeköy Belediyesi sınırları dahilin de mevcut park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanları, spor sahaları gibi kamusal alanların bakım ve onarımı yapılmaktadır.

20-İlçe sınırları dahilin de bulunan park, bahçe, yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanlarda uygun koşullarda ağaç, ağaçcık, çatı ve mevsimlik çiçeklerin dikim ve sökümünü, çim alanlarda ekim/serim ve sökümü yapılmaktadır.

21-İlçe sınırları dahilindeki park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj, meydanlar gibi kamusal alanlarda periyodik olarak belirlenen zamanlarda çim biçim, budama, süs bitkilerine form verilmesi, çim alanların havalandırılması, sulama, gübreleme, herekleme, çapalama ve yabani ot temizliği işlemleri yapılmaktadır.

22-Belediye sınırları dâhilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yaparak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesinden ilgili kurumlarından bu çalışmanın yapılması talep edilmektedir.

23-Şehir estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik havuz, heykel vb.) yapılmaktadır.

24-Yıllık iş planına göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj meydanlar vb. gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun grupları, spor aletleri, yapısal ve bitkisel materyaller, zirai ilaçlar ile çeşitli araç-gereçlerin ve tespitini yaparak bu malzemeleri temin edilmekte,.  Bakım ve Onarımları yapılmaktadır.

25-Zorunlu hallerde (imar planı değişikliği vb. durumlarda) nakledilmesi gereken ağaçların nakil izni vermkte veya yapmaktadır..

26-Mimari, teknik ve sosyal içerikli her türlü sektörel gelişimlerin takip etmek ve yeni projeler üretmek, projelendirilecek alanların fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.

27-İlçe halkının çevre bilincini ve duyarlılığını arttıracak eğitim programları yapmak, bu amaca uygun görsel ve yazılı iletişim kaynaklarını kullanarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla eğitimler, bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlenmektedir..

Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması