Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Yapı Kontrol Müdürlüğü Müdürlük Hizmetleri

 • Çekmeköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
 • İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, 4708 sayılı Yapı Denetim kanununa göre, arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerini düzenlemek.
 • 4708 sayılı Yapı Denetim kanununa göre vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerini kontrol ederek ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek.
 • Ruhsatlarına uygun olan yapılar için 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapı kullanma izin belgesi (iskan) düzenlemek.
 • 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yıkılacak derecede tehlikeli ve metruk binalar için yıkım ruhsatı düzenlemek.
 • Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak meri mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
 • Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikâyetleri ilgili kanun ve yönetmeliklere göre değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 • Kaçak, Ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek ve haklarında 3194 sayılı kanun ve Türk ceza kanunu 184 maddesi’ ne göre yasal işlemleri yapmak.
 • Çekmeköy ilçesindeki 17 mahalle ve 4 köyün düzenli bir program dâhilinde yapı kontrolünü yapmak.
 • 775 sayılı yasanın 18. maddesi gereği tapusuz bölgelerde tespit edilen kaçak yapıları Zabıta Müdürlüğüne bildirmek.
 • Müteahhitlerin ve Yapı Denetim firmalarının sicillerinin tutulması.
Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması