Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Yazı İşleri Müdürlüğü Müdürlük Görevleri

a) Genel Evrak - Belediye Yazışma
b) Evlendirme İşlemleri
c) Meclis İşlemleri
ç) Encümen İşlemleri
d) Meclis ve Encümen Üyeleri Özlük ve Huzur Hakları İşlemleri
e) Kurum Arşivi
f) Üyesi Olunan Birliklerle İlgili Olarak İş ve İşlemler
g) Belediye Meclis Üyelerinin Yurtiçi Toplantı Ve Değerlendirme Faaliyetlerinin Planlanması ve Yürütülmesi

Dökümanlar