Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Zabıta Müdürlüğü Müdürlük Görevleri

a) Zabıta Hizmetleri
b) Güvenlik Hizmetleri
c) Semt Pazarlarının Kontrol ve Denetimi
ç) İmar, Sağlık, Trafik ve İşyeri Denetimlerinde Kolluk, Güvenlik ve Önleyici Hizmetler
d) 775 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Yıkımlar

Dökümanlar