Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Çekmeköy’ü bilgi ve teknolojiyi üreten, geliştiren, yaygınlaştıran, bilgiyi ekonomik değere dönüştürebilen bir odak noktası haline getirerek, bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır.

ÇEBDA (Çekmeköy Elektronik Belge ve Dijital Arşiv)

Proje Konuları
Proje Etiketleri
Proje Hedef Kitle

ÇEBDA (Çekmeköy Elektronik Belge ve Dijital Arşiv)

Proje sözleşmesi, 31.12.2012 günü İstanbul Kalkınma Ajansı ve Belediyemiz arasında imzalanarak 01.01.2013 tarihi itibariyle çalışmalara başlanmıştır.

Projenin amacı:

Çekmeköy’ü bilgi ve teknolojiyi üreten, geliştiren, yaygınlaştıran, bilgiyi ekonomik değere dönüştürebilen bir odak noktası haline getirerek, bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır.

Belediyemiz vizyonunda belirtilen ‘’ Sorunları çözen, geleceği yapılandıran belediyecilik ‘’ anlayışına bağlı kalarak proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar;
• Birim arşivi bünyesinde muhafaza edilen arşivlik malzemeyi kurum arşivi bünyesinde tek çatı altında toplanacak,
• Şeffaf, verimli ve sade bir doküman yönetim sistemi oluşturularak, vatandaşlar ihtiyacı olan veriye zaman ve mekân sınırlaması olmadan web ortamından da kolaylıkla ulaşabilecek,
• Elektronik Belge Yönetim Sistemi’yle  (EBYS) entegre bir alt yapı oluşturularak, e-belediyecilik faaliyetlerinde önemli bir adım atmış olmaktır.
• Arşivlik malzemenin dijitalleştirilip web ortamından kullanıma açılması ile bölgenin demografik yapısına, topografik verilerine, fizibiliteye dayalı; objektif, istikrarlı, tavsiye referansları içeren değerlendirmeler oluşturularak yatırım yapma amacı taşıyan kullanıcılara belediyeye gelmeden bölgenin rayiç bedelleri hakkında bilgi aktarılması ve bu sayede bölgenin bilgi odaklı ekonomik kalkınması sağlanacak,
• Bürokrasi azaltılıp vatandaşa hızlı dönüş yapılacak,
• Birden fazla kullanıcı aynı anda ve kısa sürede ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere ulaşabilecek,
• Hatalı dosyalama ve belge kayıplarından doğacak kurumsal sorumlulukların ve hak mahrumiyetlerinin önüne geçilecek,
• Zaman ve insan gücü kaybı minimize edilecek,
• Fiziki kullanımdan kaynaklanan yıpranmalar ortadan kaldırarak, belgelerin kullanım süresini uzatılacak,
• Kontrolsüz kağıt sarfiyatının önüne geçilerek “Kağıtsız Belediye” hedefine bir adım daha yaklaşılacak,
• Belediyecilik alanında ilk olma özelliği taşıyan e-ekspertiz uygulaması hayata geçirilecektir. Ekspertiz firmaları; belediyelerce belirlenecek belgeler ile müracaatlarını yaparak, sistem giriş şifrelerini alacaklardır. Sistem üzerinden kredi kartı ile ekspertiz bedelini yatırarak; talep ettiği parsele ait belgelerin e-posta ile adreslerine gelmelerini sağlayacaklardır.

Beklenen Proje Sonuçları:

Aralık ayı itibariyle tamamlanması planlanan proje ile; vatandaşlarımızın yaşam standardı ve kalitesi artacak, hatalar en aza indirgenecek, iş süreçlerinin hızlı, etkin ve daha verimli bir hale gelmesi ile vatandaş ve belediye arasındaki ilişki gelişecek, bilgi teknolojilerinden yararlandırılarak vatandaş, yönetim ve kontrol sürecine dâhil edilecek bu sayede yaratılan farkındalık sonucunda kamu ve kurumlarına karşı olan ön yargı ortadan kaldırılacak, belediyemize olan güven artacaktır.

Çekmeköy’de bulunan ruhsatlı işyerlerinin tüm çözüm ortakları tarafından tanınması sağlanarak ilçe dâhilindeki iş ve ticaret hacmi artacaktır. Ayrıca kayıt dışı ekonomi ile mücadelede de önemli bir rol alarak belediye gelirlerinde artışa vesile olması da beklenmektedir.

Belediyemiz mesleki beceri kazandırmayı, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi konusundaki kapasitesini nitel ve nicel anlamda yükselterek kurumsal gelişmesine olumlu katkıda bulunacak, uygulayacağı bu proje sayesinde proje tecrübesi edinerek diğer Belediyelere, kurum ve kuruluşlara da proje konusunda olumlu örnek oluşturacaktır.

Dökümanlar
Diğer Projeler
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması