Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Kampanyası, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” Madde 4’te Pil tanımında yer alan atık pilleri kapsamaktadır.

Çekmeköy Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Projesi

Proje Kapsam ve Amacı
Kampanyası, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” Madde 4’te Pil tanımında yer alan atık pilleri kapsamaktadır.Kampanya ile, atık pillerin düzenli şekilde toplanması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır.

Proje Tarafları

Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Çekmeköy Kaymakamlığı/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okullar ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği.

Proje Yürütme Kurulu

Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü/ Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği Temsilcileri, kampanya kapsamındaki okullarda görevli proje sorumlusu öğretmen ve öğrenciler.

Projenin Değerlendirmesi

Kampanya süresince İlçe genelinde öğrenci başına en çok atık pil toplayan ilk 3 (üç) anaokulu, 3 (üç) ilkokul ve 3 (üç) orta öğretim okulu ödüllendirimiştir.

 Projenin Uygulama Stratejisi

1.Proje, öğretmenler, müdürler ve proje sorumluları aracılığı ile öğrencilere ve velilere anlatılacaktır.

2.Her okul proje bünyesinde 1 proje sorumlusu öğretmen Okulu tarafından belirlenecektir.

3.Her okula atık pil toplama ünitesi ve kampanya afişi bırakılacaktır.

4.Kampanyanın son günü olan 05.05.2017 tarihinden sonraki 2 hafta içerisinde tek seferde kampanya süresince toplanmış olan atık piller okullardan tartılarak teslim-tesellüm tutanağı ile alınacaktır.

Dökümanlar
Diğer Projeler