Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Çekmeköy sınırları içerisinde yaşayan insanlarımız arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,

Kardeş Aile

Proje Konuları
Proje Etiketleri
Proje Hedef Kitle

Kardeş Aile

Proje Başlangıç Tarihi : 2011

Proje Bitiş Tarihi          : 2019

Proje Finansmanı        : 

Ortaklar                       : 

Sponsorlar                   : İş adamları

AMAÇ

• Çekmeköy sınırları içerisinde yaşayan insanlarımız arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,
• Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile mağdur, muhtaç ve yoksul aileler arasında ‘ kardeşlik’ köprüleri kurmak,

KAPSAM

• Projenin kapsamı Çekmeköy Belediyesi sınırları içerisinde mağdur ve muhtaç insanlarımızdır.

PROJENİN HEDEFLERİ

• İyilik yapma duygularının yaygınlaşmasına ve tüm Çekmeköy’de yerleşmesine katkıda bulunmak,
• Tüm Çekmeköy’u büyük bir aile kabul edip tüm halkımız arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmak,
• Toplumun temel taşı olan ailenin cehalet, mağduriyet ve yoksulluk karşısında ezilmesine engel olmak için mücadele etmek.

PROJENİN SÜRESİ

Proje kapsamına alınan ailelere verilecek destekler, ailenin katıldığı andan itibaren 12 ay ile sınırlıdır. Bu süre yetkili kişilerin onayıyla uzatılabilir.

KARDEŞ AİLE’YE VERİLECEK DESTEKLER
 

•Barınma (kira ve yakıt)
•Eğitim (eğitim rehberliği, eğitim araç gereçleri ve burs)
•Sağlık (muayene ve ilaç)
•Giyecek
•Gıda
• Rehabilitasyon hizmetleri (özellikle yaşlı ve özürlüler için)

Dökümanlar
Diğer Projeler