Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Entegre Yönetim Sistemi (EYS)

2 yıl önce
Dökümanlar
 • Entegre Yönetim Sistemi Nedir?

  Entegre Yönetim Sistemi kurum/kuruluşun birden fazla olan yönetim sistemlerinin bir araya getirilerek oluşturulduğu sistemler bütünüdür. Farklı sistemler içerisinde var olan sorunları ayrı ayrı çözmek yerine, tek bir yapı içinde sorunlara bütünsel olarak yaklaşıp çözerek birçok yönden kazanım sağlamak açısından Entegre Yönetim Sistemi’nin bütüncül yaklaşım anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır.

  Bir kamu kurumu ya da kuruluşu açısından Entegre Yönetim Sistemini tanımlamak gerekirse; o kurum ya da kuruluş içindeki tüm birimler ile etkileşime geçilen tüm özel ya da tüzel kişilerin gereksinimleri ve müşteri/vatandaş hizmet standartları sistemlerinin bir araya getirilerek koşul, gereklilik veya standartların ortak olarak karşılanmasına yönelik el kitabı, prosedür veya talimatlar oluşturmak yoluyla planlandığı, yönetildiği, etkinliğinin sürekli olarak iyileştirildiği sistemler bütünüdür diyebiliriz.

  Kurum/kuruluş bağlamında ele alındığında Entegre Yönetim Sistemlerini uygulayan örgütler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da dört amaç benimsenmektedir;

  • İnsan Mutluluğu (Toplam Kalite Yaklaşımı)
  • Maliyet Yaklaşımı (Önleme ve Ölçme Maliyeti)
  • Paydaşlık Yaklaşımı (Beraber Var Olma)
  • PUKÖ Yaklaşımı (Sürekli İyileştirme)


  Tüm bu açıklamalar ışığında Çekmeköy Belediyesi de birden fazla yönetim sistemlerini bir araya getiren bu sistemi benimseyen ve sürekli iyileştirme içinde olan yerinden yönetim kuruluşlarındandır.

   

  Dökümanlar
 • Çekmeköy Belediyesi Entegre Yönetim Sistemi

  Bu kapsamda Çekmeköy Belediyesinde kurumsallaşmaya katkı sağlaması ve hizmetlerin daha etkin yönetilebilmesi amacıyla 2013 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş olup 2014 yılında gerçekleşen dış denetim sonucunda ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır. 2016 yılında;

  ISO 9001:2015 Kalite,
  OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği,
  ISO 14001:2015 Çevre,
  ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti,
  ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği

  Yönetim Sistemleri de eklenerek Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kurulmuş olup 2017 yılında Söz konusu Standartların belgeleri alınmıştır.

  2022 strong> yılında mevcut standartların devamlılığını sağlamak üzere;
  ISO 9001:2015 Kalite,
  ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti,
  ISO 14001:2015 Çevre,
  ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği,
  ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği belgeleri yenilenmiştir.

  EYS kapsamında yapılan çalışmaları daha etkin yürütebilmek için tüm müdürlüklerde Birim EYS sorumluları görevlendirilmiştir. Söz konusu sorumlularla Yönetim Sistemlerinin etkinliğini artırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla belirli periyodlarla toplantılar yapılmakta ve sorumluların yetkinliğini artırmak amacıyla çeşitli eğitimler verilmektedir.

  Bunun yanı sıra EYS’nin etkinliğinin derecesini tayin etmek ve varsa hatalı kısımlarını tespit ederek gerekli düzeltici önlemleri almak ve iyileştirmeleri sağlamak üzere yılda en az 1 kez Belediye bünyesinde eğitilip yetkilendirilmiş iç tetkikçiler tarafından iç tetkik gerçekleştirilmektedir.

  Belgelerin devamlılığını sağlamak üzere belge geçerlilik süresi boyunca periyodik olarak TÜRKAK’tan akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşu tarafından her yıl dış tetkik gerçekleştirilmektedir.

  Dökümanlar
 • Entegre Yönetim Sistemi Tarihçesi

  Dökümanlar
 • Entegre Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

  Dökümanlar