Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri

3 yıl önce
 • Yol Katılım ve Kanal Katılım Onayı

  1. Dilekçe
  2. Tapu
  3. Çap
  4. Aplikasyon Krokisi
  5. İmar durumu
  6. İnşaat istikamet rölevesi
  7. Mimari (dört takım) ve kanal bağlantı projeleri (2 takım)
  8. Noterden taahhütname
  9. Harç makbuzu
  Dökümanlar
 • Yol Projesi ve Kırmızı Kot Onayı

  1. Dilekçe
  2. Tapu
  3. Çap
  4. Aplikasyon krokisi
  5. İmar durumu
  6. İnşaat istikamet rölevesi
  7. Ücret bedeli
  Dökümanlar
 • İş Bitirme Kabul Belgesi Verilmesi

  1. Dilekçe
  2. Tretuar alanını gösteren bina cephe fotoğrafı
  3. Ücret bedeli
  Dökümanlar
 • Kanal Rabıt Bağlantısı

  1. İSKİ Sultanbeyli Şube Müdürlüğünden alınacak Alt Yapı Ruhsat Formu ( İĞDAŞ, AYEDAŞ ve Telekom tarafından onaylanacak)
  2. İnşaat ruhsatı fotokopisi (parseldeki her bina için ayrı ayrı)
  3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tasdikli mimari projenin, tüm kurumların onayını içeren başlık sayfasının fotokopisi
  4. Tasdikli mimari projenin sonundaki İSKİ tasdikli vaziyet planı ve kesitlerinin fotokopisi (İSKİ tasdikleri dâhil) veya tasdikli İSKİ projesi fotokopisi.
  5. Onay harç ve ücreti
  6. Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.
  Dökümanlar
 • Kanal Rabıt Arıza ve Su Bağlantı Ruhsatları

  1. İSKİ Sultanbeyli Şube Müdürlüğünden alınacak Altyapı Ruhsat Formu (İGDAŞ, AYEDAŞ ve Telekom  tarafından onaylanacak.)
  2. Ücret makbuzu
  3. Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.
  Dökümanlar
 • Elektrik Bağlantı Ruhsatı

  1. AYEDAŞ tan alınacak Altyapı Ruhsat Formu (İGDAŞ, İSKİ ve Telekom tarafından onaylanacak)
  2. Ücret makbuzu
  3. Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.
  Dökümanlar
 • Yağmur Suyu Hattı Bağlantısı, İzolasyon ve Sondaj Kazısı

  1. Dilekçe
  2. Yerinde yapılacak olan ölçümden sonra düzenlenecek kazı ruhsatının diğer kurumlar tarafından onaylanması (İGDAŞ, AYEDAŞ İSKİ ve Telekom)
  3. Ücret makbuzu
  4. Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.
  Dökümanlar
 • Resmi Kurumların Tranşe Ruhsatları

  1. Resmi Kurumlarca düzenlenen ve tasdik edilen Altyapı Ruhsat Formu (kazı yapılacak yerin krokisi, metrajı ve zemin kaplama cinsi belirtilerek)
  2. Uzun metrajlı kazılarda yerinde ölçüm yapılır ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden taşıma belgesi alınması gerekir.
  Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması