Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Politikalarımız

2 yıl önce
Politikalarımız

Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz doğrultusunda Kalite, Şikayet , İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre , Bilgi Güvenliği, Risk Yönetim  Sistemi ve İç Kontrol Sistemini kapsayan Entegre Yönetim   Sistemini etkin bir şekilde işleterek;

 • Stratejik plan ve performans programında belirlenen  amaç ve hedeflere ulaşmak için çalışmayı,
 • Eğitim, tatbikat ve diğer faaliyetlerle  çalışanlarımızın farkındalık ve yetkinliklerini geliştirmeyi
 • Risk ve fırsatlar ile acil durumları düzenli olarak analiz ederek ve değerlendirerek, sistematik bir şekilde yönetmeyi,
 • İlgili standart ve mevzuat şartlarına uygun olarak gerçekleştirmeyi
 • Sistemi düzenli bir şekilde gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi,


Kalite Yönetim Sistemiyle

 • Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla sunduğumuz belediyecilik  hizmetlerini halkımızın beklentilerine uygun şekilde gerçekleştirmeyi
 • Vatandaş memnuniyetini artırmaya  yönelik çalışma yapmayı,


Şikayet Yönetim Sistemiyle

 • Vatandaşlarımıza bizimle İrtibat   kurabileceği bütün iletişim kanallarıyla erişilebilirliği sağlamayı,
 • Başvuru sürecinin tüm adımlarını gizlilik ilkelerinin  gereklerini de koruyarak ilgili taraflara açık tutmayı
 • Hizmet sürecinde her türlü sübjektiflikten uzak, objektif bir yaklaşım ortaya koymayı


İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemiyle

 • Çalışan ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliklerini korumak, çalışma ortamının kalitesini yükseltmek için çalışma yapmayı
 • Katılımcı  bir anlayışla “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı,
 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutacağımızı,


Çevre Yönetim  Sistemiyle

 • Doğal  kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, gelecek  kuşaklara yaşanılabilir  temiz bir çevre bırakmak amacıyla sürdürülebilirliği temel almayı,
 • Enerji ve doğal kaynakları en uygun  düzeyde kullanmayı,
 • Kirliğin önlenmesi, atıkların en aza indirilmesi ve kaynakta ayırma ile geri dönüşümün sağlanması için çalışma yapmayı,
 • Yeni yatırım ve projelerle çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemiyle

 • Bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve  kullanılabilirliğini muhafaza etmeyi,
 • Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kişisel verilerini korumayı taahhüt ederiz.

Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı

Dökümanlar