Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Stratejik Plan ve Performans Programları

3 yıl önce

Bir kurumun geleceğe yönelik ulaşılabilir nitelikli amaç ve hedefler planlarken, hem kendi durumunu (içyapısını, sistem ve süreçlerini) hem de dış çevreyi (hizmet alanının yapısı, hizmet alıcılarının istek ve beklentileri vb.) tanımlayabilme ve analiz edebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Sürekli bir değişim halinde olan unsurları kontrol edebilme bu değişime uyum sağlayabilme yeteneğine sahip yönetimler Stratejik Yönetimler olarak kabul edilmektedir. Böylesi yönetimlerce edinilen “stratejik düşünme” ve “stratejik davranma” yeteneği sayesinde bir kurum kendisini belirlenen vizyona sorunsuzca taşıyabilir.

Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile de desteklenen Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu, Stratejik Yönetim Sürecinin üç temel bileşenidir.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022, Pazartesi
Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması