Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü

Nevzat HARTOMACIOĞLU
Sosyal Yardım işleri Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
2700

E-posta:
nevzathartomacioglu@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
sosyalyardim@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olup; 1998'de İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İ.E.T.T Genel  Müdürlüğü’nde memuriyete başladı. İ.E.T.T Genel Müdürlüğü'nde değişik birimlerde çeşitli görevlerde bulundu. Görev süresince çok sayıda projede görev aldı. 2009 yılında Sancaktepe İlçe Belediyesine naklen atandı. Sancaktepe Belediyesinde sırasıyla Kurucu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Başkan Yardımcılığı ve Sosyal Yardım İşleri-Sağlık İşleri Müdürlüğü’ nü birlikte yürüttü Bu süre içerisinde Aş Evi, Sevgi Mağazası, EDEV (Engelli dinlenme evi), Kariyer merkezi, sokak hayvanları bakım ve Rehabilitasyon merkezi gibi çok sayıda projenin üretilmesi ve hayata geçirilmesini sağladı. 2015 tarihinde Çekmeköy İlçe Belediyesi’ne naklen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atandı. Medya iletişimi, sosyal medya ve halkla ilişkiler alanlarında; Çekmeköy Web Tv, Çekmeköy Çocuk Dergisi, Teneffüs Gençlik Dergisi, Çekmeköy Haber Bülteni ve Çekmeköy’e Hoş Geldiniz gibi birçok projeyi hayata geçirdi. Aylık olarak çıkarılan Çekmeköy Haber Bülteni Teneffüs Gençlik Dergisi ve Çekmeköy Çocuk Dergisi’nin Genel Yayın Koordinatörlüğü’nü yaptı. Kendi alanında yapmış olduğu çalışmalarla Çekmeköy Belediyesi’nin birçok Ödül almasına katkı sağladı. 05.07.2019 tarihinde Çekmeköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne atandı.  Kariyeri ile ilgili birçok seminer ve eğitim aldı. Çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu üyesi olup; bir dernek başkanı ve iki dernekte de yönetim kurulu üyesidir.   

    Evli ve dört çocuk babasıdır.İngilizce bilmektedir.

İdari İşler Birimi:

 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları çerçevesinde belediyemizin misyonu, vizyonu ve temel değerleri kapsamında iş ve işlemleri mevzuat gereği yerine getirmek.
 • Müdürlükle ilgili gelen resmi evrakları kayda almak, gerekli işlemler yapıldıktan sonra dosyalamak ve arşivlemek,
 • Müdürlükle ilgili resmi yazışmalar yapmak,
 • Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili şartname oluşturmak,
 • Müdürlükle ilgili mal ve hizmet alımıyla ilgili gerekli onayları alarak Belediye Satın Alma ve İhale bürosuna göndermek,
 • Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak,
 • Müdürlüğün görev ve yetki alanları ile ilgili stratejik plan yapmak,
 • Stratejik plana bağlı performans hedeflerini belirlemek ve takip etmek,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
 • Personellerin işe giriş, çıkış, izin ve disiplin işlerini yürütmek,
 • Personellerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma ortamlarını iyileştirme yapmak, çalışma ile ilgili araç ve gereçlerini temin etmek,
 • Müdürlük çalışma ve yapılandırmaları ile ilgili Başkan’a teklif ve öneri sunmak.
 • Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından alınan ayni (gıda kolisi, hasta bezi, çocuk bezi, akülü- manuel tekerlekli sandalye ve hasta yatağı vb.) yardım kararlarının dağıtımlarını sırasıyla yapılmasını sağlamak,
 • Taziye evlerine kış aylarında taziye çadırı kurulmasını, masa- sandalye yerleştirilmesini ve pide-ayran ikramlarının zamanında gönderilmesini sağlamak,
 • Geçerli olan kanun, tüzük ve yönetmelik mevzuatlarına uygun Başkan, Başkan Yardımcısı ve müdürün vereceği diğer talimatları yerine getirmek.

Sosyal Yardım Birimi;

 • Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği çerçevesinde tespit olunan ailelerin ayni ve nakdi yardım yapılması işlemlerini yürütmek, Belediye Başkanının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, İlçe sınırları dâhilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların envanterini çıkarır,
 • Sosyal yardım ve hizmet başvuruları vatandaşların şahsen veya ihbarla kayıtları alınır,
 • Meslek elemanları (Sosyolog, Sosyal Çalışmacı vb.) aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ikametlerine ziyaretler yapılarak ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eder, ihtiyaçları doğrultusunda şahıs ve ailelere uygun sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin tespitlerini yapar,
 •  Meslek Elemanları hane ziyaretleri ve araştırmaları sonucunda Sosyal İnceleme Raporu hazırlar,
 • Sosyal İnceleme Raporları doğrultusunda Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu sekretaryası tarafından hazırlanan dijital dosyaları görüşülmek üzere kurula sunar,
 • Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen ayni-nakdi, medikal yardımları veya uygun görülmeyen dosyalar ret olmak üzere karara bağlar,
 • Kendi yiyeceklerini yapamayan yaşlı, hasta, yatalak ve engelli vatandaşların sıcak yemek veya kahvaltı ihtiyaçlarını karara bağlar ve yiyeceklerin zamanında ulaşmasını sağlar,
 • Ayni (gıda kolisi, medikal malzeme vb.) yardımların vatandaşlara ulaştırılması konusunda İdari İşler şefi ile koordineli çalışarak ihtiyaçların zamanında ulaşmasını sağlar.
 • Nakdi yardımların zamanında ulaştırılması için ilgili banka ile yapılan protokol kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğü ve banka ile gerekli yazışmalar yapılır.
 • Banka tarafından gönderilen sosyal destek kartları ilgili vatandaşlar aranarak kartların teslimi imza karşılığında yapılır.
 • İlçede ikamet eden engelli vatandaşlar tespit edilir ve imkanlar ölçüsünde, ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli medikal (hasta yatağı, manuel ve akülü tekerlekli sandalye vb.) yardımlar verilir,
 • İhtiyaç sahibi vatandaşların gündelik temel gereksinimlerini karşılanması için sosyal yardımlarda bulunur,
 • Sosyal yardım uygulamalarını ihtiyacı olan tüm ilçe halkına ulaştırması sağlanır ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturulur,
 • İhtiyaç sahibi öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonrasında belirler ve kırtasiye seti yardımı yapılmasını sağlar,
 • Sosyal yardımlar için gönüllü kuruluşlar, STK’lar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunulur, ortak projeler üzerinde çalışılır, ortak çalışma alanları oluşturulur,
 • İstihdam Birimi; iş arayanların iş başvurularını alır. İşverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda eşleştirme yapar ve vatandaşı yönlendirir,
 • İlçe Sınırları İçerisinde ikamet eden ve sünnet olmayan çocuklara toplu sünnet organizasyonu düzenler.

Sosyal Hizmet Birimi;

 • Belediye Engelliler Birimi; engelli ve engelli ailelerine yönelik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütür. İlçe dâhilinde engelliler envanterini çıkarır.
 • Engellilere yönelik, Sosyal ve Kültürel programların organizasyon ve duyurusunu yapar ve katılımlarını sağlar,
 • Engelli vatandaşlarımızın diğer kamu kurum ile kuruluşlarında ki iş ve işlemlerini yapabilmeleri için engelli taşıma servisi yapılır,
 • İhtiyaç sahibi Engelli vatandaşlarımıza Yardım Esasları Değerlendirme Kurulu Kararı ile çıkan medikal yardım tutanaklarını hazırlar ve dağıtılması için idari işler şefi ile koordineli çalışarak ihtiyaçların zamanında ulaşmasını sağlar.
 • Engellilerin sağlık ve sosyal sorunlarıyla ilgili çözümler üretmek, engellileri rehabilite ederek topluma kazandırmak, bu alanda projeler üretmek ve uygulamaya koyar,
 • İş istihdamı konusunda birime kayıtlı engellilerin talepleri doğrultusunda gerekli yerlere yönlendirme ve takibini sağlar,
 • Sosyal Hizmetler; aile, kadın, çocuk, genç ve yaşlılara yönelik eğitim,  psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürütür, rehabilitasyon yönlendirilmesi çalışmalarını yapar ve organizasyonlar düzenler,
 • İlçemizde ikamet eden yaşlı, hasta, engelli ve evde temizlik yapabilecek kimseleri bulunmayan vatandaşlarımıza evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sunulur.
Güncelleme Tarihi : 8 Nisan 2021 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.