Bu proje 17.06.2009 tarihinde başladığımız ve 31.12.2009 tarihinde biten Entegre Kent Bilgi Sistemi’nin kurulması projesidir. Bu projede;

 - Belediye MIS/GIS uygulamaları
 - E-belediye yazılımı
- Adres Bilgi Sistemi
 - Beyan Eşleme
 - Harita Akıllandırma çalışmaları yapılmıştır.

Proje kapsamında yazılım, saha tespit, veri girişi, beyan eşleme, harita akıllandırma ve taşınmaz servisi ekipleri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu ekipler ile Belediyemiz sınırları içindeki 21 mahalledeki binaların ve sokakların çeşitli açılardan resimleri çekilmiş, binalardaki mesken, iş yeri ve ortak bağımsız birimlerin nitelik ve nicelik bilgileri toplanmıştır. Toplanan bu bilgiler ve fotoğraflar MIS/GIS uygulamaları vasıtasıyla veritabanına kaydedilmiş, harita üzerinde binaların çizimi yapılmış, haritadaki çizimler kaydedilen sözel verilerle ilişkilendirilerek akıllandırılmıştır.
Saha çalışmaları neticesinde Çekmeköy İlçesinde 65.959 adet mesken, 3819 adet ortak kullanım alanı ve 9.215 adet mesken dışında diğer taşınmazlar (Kamu Kurumu, İşyeri, Cami vb.) tespit edilmiştir.

Beyan eşleme çalışmaları kapsamında sahada tespit edilen veriler ile vatandaşların beyanları karşılaştırılmış, beyanı verilmeyen ya da eksik beyan verilen yerler tespit edilmiştir. Çalışmaların sonucunda %57 taşınmaz bağlama oranı, %85 bina beyanı bağlama oranı tespit edilmiştir. Bu çalışma vergi kaçaklarının önlenmesi ve Belediyemizin gelirlerinin artırılarak daha iyi hizmet verebilmesi açısından çok önemlidir.
 

 

Projede ayrıca birleşen dört belediyenin verilerinin tek bir veritabanına aktarılarak birleştirilmesi, daha sonra Müdürlüklerimizin kullanacağı MIS uygulamalarının kurulması ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. MIS uygulamaları Gelirler, Hesap İşleri, Maaş, Personel Bilgi Sistemi, Adres ve Taşınmaz Bilgi Sistemi, Kentli Bilgi Sistemi, Evrak ve Dilekçe Takip, İktisat, Nikah, Meclis ve Encümen, Sağlık, Veterinerlik, Cenaze, İdari İşler, Makine İkmal, Satınalma, Eğitim Kültür, Yardım, Emlak İstimlak, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Yönetici Masaları modüllerinden oluşmaktadır. 
 

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.