Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sadirettin KARAARSLAN
Temizlik İşleri Müdürü

İletişim:
+90 (216) 600 0600

Dahili:
2900

E-posta:
sadirettinkaraarslan@cekmekoy.bel.tr

Müdürlük E-posta:
temizlikisleri@cekmekoy.bel.tr

Özgeçmiş

Özgeçmiş

   1970 Erzincan Otlukbeli doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kamu Yönetimini bitirdi. 1993 yılında Otlukbeli Belediyesinde Fen Memuru olarak göreve başlamış olup, 2000-2007 yılları arasında aynı belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2007 yılında Çekmeköy Belediyesine naklen ataması yapılmış, sırasıyla; Destek Hizmetleri Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmiştir.

   Halen Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürü olarak görevine devam etmekte olup, evli ve beş çocuk babasıdır.

a) Belediye sınırları içindeki katı atıkları Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak, 
b) Belediyemizin sorumluluğunda olan Cadde ve Sokakları Mekanik Süpürme araçları ve/veya el süpürgecileri vasıtasıyla süpürmek ihtiyaç duyulan yerleri su ile yıkamak ve buraların temiz kalmasını sağlamak, 
c) Pazar yerlerinin atıklarını toplamak, bu atıkları aktarma istasyonuna taşımak, süpürmek ve yıkamak suretiyle temizlemek, 
ç) Evlerden çıkan atık mobilya ve ev eşyalarını toplamak, Büyükşehir Belediyesi Atık  Yönetim Planına uygun olarak aktarma istasyonu veya düzenli depolama alanına  
taşımak, 
d) Küçük çaplı tadilat atıklarını, Belediye Meclisi Kararında belirtilen ücret tarifesi doğrultusunda Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili ücretin tahakkuk ettirilmesini müteakiben toplamak ve Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak düzenli depolama sahasına taşımak, 
e) Ambalaj atıklarını, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlayarak, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplamak ve geri kazanımını temin etmek, 
f) Atık Pillerin toplanması için, Atık Pillerin Kontrolü Yönetmeliğinde geçen Belediyelerin Görevleri başlığı altında belediyemize verilen görevleri yerine getirmek. 
g) Bitkisel Atık Yağların toplanması için, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde belediyelere verilen görevleri yerine getirmek, 
ğ) Elektrikli ve Elektronik atıkların, ilgili yönetmeliğinde belirtilen şekilde diğer atıklardan ayrı toplanması için çalışmalar yapmak, 
h) Yılda iki kez olmak üzere ibadethanelerin, iç temizliklerini yapmak, 
ı) Çevre konusunda eğitim vermek ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, 
 
i) Belediyeye ait arsa ve araziler üzerinde, Belediye yetkili organları tarafından alınan karar gereği kurulan kurban satış ve kesim yerlerinin satış ve kesim süresince çöplerini almak, Kurban Bayramı sonrasında kalıntıları Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak Büyükşehir Belediyesinin belirlediği aktarma istasyonu veya düzenli depolama alanına taşımak, 
j) Özel mülkler hariç olmak üzere, Belediyemiz sorumluluğunda olan kaldırım üzerlerinde biten yabani otları biçmek, 
k) Gerekli görülen yerlere çöp konteyneri ve kovası  yerleştirmek.

Güncelleme Tarihi : 17 Eylül 2020 Perşembe

Lütfen telefonunuzu dik konuma getirin.