bursa escort bursa escort - mersin escort - bursa escort ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
 
 
Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri Yapı Kullanma İzin Başvurusu
Yapı Kullanma İzin Başvurusu

Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
 1. Dilekçe
 2. İş Bitirme tutanağı (3 nüsha)
 3. % 100’lük Hakediş raporu (Bitirmeye ayrılan tutar)
 4. Tahakkuka Esas Bilgiler
 5. Alındı Belgesi
 6. Personel Bildirgesi
 7. Yapı Teslim Tutanağı
 8. İskana Esas Ön Rapor
 9. %100 Seviye Tespit Tutanağı (Onaylı)
 10. Asansör İşletme Ruhsatı (Binada asansör varsa)
 11. Isı Yalıtım Raporu
 12. Sığınak Raporu
 13. Yangın Muayene Tutanağı
 14. İSKİ'den Kanal Bağlantı Uygunluk yazısı (İskana uygun ibareli)
 15. Bina cephelerini gösteren renkli fotoğraf
 16. Fen İşleri Müdürlüğünden alınan Bordür-Tretuvar uygunluk yazısı
 17. Enerji Kimlik Belgesi
 18. Kontür Gabari (Haritacılık hizmeti veren firmalardan alınacak)
 19. LİHKAB’dan Aplikasyon Krokisi (Son 1 yıl içinde alınmış)
 20. SGK İlişiksizlik Belgesi  
 21. Rıhtım Veraset Vergi Dairesinden Cins Değişikliği yazısı
30 Gün
Kat Mülkiyeti Tesisi Ücreti
1-20 Bağımsız bölüm İçin 100,00 TL
20 ve Sonrası Bağımsız Bölüm İçin 153.00 TL
Tek Bağımsız Bölüm İçin 475.00 TL
Makine - Elektrik - İskan İzni Ücreti
Yapı Sınıfı Konut İşyeri Yapı Sınıfı Konut İşyeri
1-A 2,85 TL 4,50 TL 4-A 19,10 TL 28,60 TL
1-B 4,40 TL 6,70 TL 4-B 21,30 TL 32,30 TL
2-A 7,25 TL 10,50 TL 4-C 25,00 TL 36,60 TL
2-B 9,60 TL 14,00 TL 5-A 30,80 TL 45,40 TL
2-C 11,00 TL 16,40 TL 5-B 37,40 TL 56 TL
3-A 14,60 TL 22,00 TL 5-C 42,60 TL 63,80 TL
3-B 17,75 TL 25,60 TL 5-D 51,40 TL 77,00 TL
Teknik Eleman Ücreti ( Konut )
100 m2'ye kadar her bir daire için 100,00 TL
100 m2'den büyük her daire için m2x0.34 TL+164 TL
Tek Bağımsız Bölüm İçin m2x0.34TL+180 TL
Teknik Eleman Ücreti ( Dükkan ve İşyeri )
100 m2'ye kadar 443,00 TL
100 m2 üzeri m2x0.30 TL +443 TL
Ağaç Revizyonu Ücreti 21 TL
Kontur Gabari Kontrol Ücreti 305 TL

 

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız


  bursa escort